Тодор АЛЕКСАНДРОВ до Михаил ЧАКОВ, 2 август 1923 година Имам пријатна должнст да ви искажам голема благодарност во име на другарите – борци за независноста на Македонија и од мое име, за родољубивата идеја да ги најдете и приберете светите коски на нашиот претходник и голем учител – Гоце Делчев, еден од основачите на ВМРО и за грижата да ги чувате како светија во својот дом, со што сте заслужиле признание на денешната борбена и утрешна независна Македонија

Со многу поздрави Член на ЦК на ВМРО, Тодор Александров ЧАКОВ до АЛЕКСАНДРОВ До 12-ти август коските беа изложени во црвата Св. Недела на поклонение. После тоа го земавме и ги оставивме во таванот на црквата до коските на Раковски. По неколку месеци, ги прибравме од црквата и до денес ги чуваме во канцелријата на здружението „Илинден“ со следниот натпис: „Ги заколнуваме поколенијата, овие свети мошти да бидат погребани во престолнината на независна Македонија“. М. Чаков