Скопје за време на Социјализмот!

Бака изгледаше скопје во времето на Социјализмот. Зеленило на самиот плоштат и нос цело Скопје

Саат-кулата и Султан-муратовата џамија

Саат-кулата и Султан-муратовата џамија во средината на 1920-тите години. Султан-муратовата џамија е една од најголемите џамии во Скопје и била…

Спомениците на кралот Александар Караѓорѓевиќ и Петар Караѓорѓевиќ

Спомениците на кралот Александар Караѓорѓевиќ и Петар Караѓорѓевиќ на почетокот на камениот мост, на местото каде што денес се спомениците…

Народната банка

Народната банка за време на ФНР Југославија.

Базент Сарај

Беше еднас еден летен Базет каде што идеја младите од Скопје. Денеска вака изгледа овој Скопски летен базент.

Слики од земјотресот во Скопје

Интересни и несокојневи слики од катастрофалиот земјотрес во Скопје.

Ослободителите на Скопје

Ослободителите на Скопје,сликани пред денешното ОУ Кочо Рацин на Водно. Оградата автентично постои и денес !

Женска гимназија и средно музичко училиште

Во оваа зграда до земјотресот беа сместени две гимназии: „Орце Николов“ и „Јосип Броз Тито“.

Една од најпознатите и најпосетените летни бавчи во Скопје била „Кермес“ во Градскиот парк, која била на три нивоа, но…