Градот под Марковите Кули – Прилеп

Градот кој се наоѓа под Марковите Кули уште е познат и како градот на тутунот. Миризбата на тутунот потсетува на…

МАЊИФИКО – MUCHAS GRACIAS MAESTROS!

Во текот на 31-годишното постоење, групата настапила во 37 земји, остварувајќи 3.700 концерти,а покрај тоа учествувала и на 600 добротворни…

Обичаи за Прочка во Македонија

Обичаи за Прочка во Македонија

Македонски бегалци

Во позадина се распознава Трескавец и Маркукуле. Луѓево се движат накај Битола..Навремето егејски фамилии кој беа малтретирани од Грците и…