Ослободителите на Скопје

Ослободителите на Скопје,сликани пред денешното ОУ Кочо Рацин на Водно. Оградата автентично постои и денес !

Браната Вача – Бугарија

Прекрасна фотографија од Браната Вача – која се наога во јужна Бугарија , регионот на Родопите покрај реката Вача, на…

Женска гимназија и средно музичко училиште

Во оваа зграда до земјотресот беа сместени две гимназии: „Орце Николов“ и „Јосип Броз Тито“.

Една од најпознатите и најпосетените летни бавчи во Скопје била „Кермес“ во Градскиот парк, која била на три нивоа, но…