Македонка сликана во Скопје – 1940 година

Македонка сликана во Скопје – 1940 година – прекрасна носија и позадина од Скопје

Крангова палата

Денешна улица Македонија , десно “Крангова палата “.

Фотографии од трката за Скопје што се одржувала во повоено Скопје

Фотографии од трката за Скопје што се одржувала во повоено Скопје се до крај на 70-те год.

Градски автобус, дупла хармоника

Градски автобус, дупла хармоника

Модата секогаш била одлика на скопскиот шарм

Уште Евлија Челебија рекол дека скопјаните имаат широка душа, а нивните срца се задоени со љубов. Многу подоцна, кога славниот…

Единственото Летното кино „Парк“ замина во легендите

Познатото летно кино „Парк“ веќе не постои. Објектот е урнат поради изградбата на новиот забавен лунапарк, кој веќе долго време…

МАЊИФИКО – MUCHAS GRACIAS MAESTROS!

Во текот на 31-годишното постоење, групата настапила во 37 земји, остварувајќи 3.700 концерти,а покрај тоа учествувала и на 600 добротворни…

Обичаи за Прочка во Македонија

Обичаи за Прочка во Македонија

Македонски бегалци

Во позадина се распознава Трескавец и Маркукуле. Луѓево се движат накај Битола..Навремето егејски фамилии кој беа малтретирани од Грците и…