Скопје за време на Социјализмот!

Бака изгледаше скопје во времето на Социјализмот. Зеленило на самиот плоштат и нос цело Скопје

Париз, Франција

Кога станува збор за Париз одма асоцијацира за добра чоколадна кроасана со кафе, опуштеност по цел ден шетајќи на бреговите…

Саат-кулата и Султан-муратовата џамија

Саат-кулата и Султан-муратовата џамија во средината на 1920-тите години. Султан-муратовата џамија е една од најголемите џамии во Скопје и била…

Спомениците на кралот Александар Караѓорѓевиќ и Петар Караѓорѓевиќ

Спомениците на кралот Александар Караѓорѓевиќ и Петар Караѓорѓевиќ на почетокот на камениот мост, на местото каде што денес се спомениците…

Народната банка

Народната банка за време на ФНР Југославија.

Базент Сарај

Беше еднас еден летен Базет каде што идеја младите од Скопје. Денеска вака изгледа овој Скопски летен базент.

Слики од земјотресот во Скопје

Интересни и несокојневи слики од катастрофалиот земјотрес во Скопје.

Ослободителите на Скопје

Ослободителите на Скопје,сликани пред денешното ОУ Кочо Рацин на Водно. Оградата автентично постои и денес !