Скопскиот револуционерен округ

Скопскиот конгрес на Скопскиот револуционерен округ ги разгледал главните прашања кои во целина се однесувале на Македонската револуционерна организација. Овој…

Беласичка битка

Битка на Беласица (Битка кај Клуч) — воен судир што се случил на 29 јули 1014 г. помеѓу војските на…

Населување на Албанците во Македонија

Многу често од албански историчари и политичари слушаме дека албанците биле автохтон народ во Македонија, НO, тоа воопшто не е…

Битка на Ножот

Битка на Ножот — најголемата и најкрвавата битка водена на Македонската револуционерна организација во периодот по Илинденското востание. Битката се…

Битка кај Готен

Десетина чети со речиси 300 комити и значително помногуброен аскер се судриле во Малеш во големата битка од април 1903…

Демирхисарски заговор

Демихисарскиот заговор или Брсјачката буна е организиран отпор на македонското население во југозападна Македонија против власта на Отоманската империја, незадоволно…

Маричка битка

Маричката битка позната и како Черноменска битка или Втора Маричка битка, се одиграла на реката Марица близу до селото Черномен…

Кој ја создал и именувал Македонија

За сатанската стратегија и распнувањето на македонскиот народ… За тоа чија е и кој ја создал и именувал Македонија и…

Разловечко востание

Разловечкото востание е востание на македонскиот народ против Османлиската Империја, од 1876 година во Источна Македонија, со центар во селото…

Карпошово востание (1689 – 1697)

Карпошово востание е вооружено востание дигнато во 1689 на територијата на Македонија. Востанието го носи името по својот водач Карпош. Непосреден…