Аргеј I ( 678-640 п.н.е )

Аргеј I бил крал на Македонија од околу 678 п.н.е. до околу 640 п.н.е.. Го наследил татка си Пердика I.…

Пердика I ( 700 п.н.е. до 678 п.н.е )

Пердика I — крал на Македонија кој владеел од 700 п.н.е. до 678 п.н.е.. Пердика е познат како прв крал кој…

Каран (808 – 778 п.н.е)

Каран (808 – 778 п.н.е, а според некои извори 825 – 778) според некој податоци е првиот крал на Македонија. Каран е…

Генеолошкото дрво на македонската династија на кралевите

Античка Македонија е античко кралство на територијата на денешна Република Македонија и северна Грција (Егејска Македонија) во кое живееле Античките…