Цар Самоил (958 – 1014)

Цар Самоил или цар Самуил (958 – 6 октомври 1014) —  македонски владетел кој на преминот од X кон XI…

Птоломеј I ( 368 п.н.е. до 365 п.н.е )

Птоломеј I ( 368 п.н.е. до 365 п.н.е ) или Птоломеј од Алор бил првиот регент на Македонија во Династија Аргеади. Извршил…

Александар II Македонски ( 369 до 368 п.н.е )

Александар II Македонски ( 369 до 368 п.н.е ) бил деветнаесетиот крал на Македонија од Династија Аргеади во периодот од 369 до…

Аргеј II ( 393 п.н.е – 393 п.н.е)

Аргеј II ( 393 п.н.е – 393 п.н.е)  бил осумнаесетиот крал на Македонија од Династија  и еден од двата синови на…

Орест (399 п.н.е. – 396 п.н.е)

Орест (399 п.н.е. – 396 п.н.е) бил син на македонскиот крал Архелај I и петнаесетиот крал на Кралството Македонија од Династија…

Архелај II (396п.н.е-393 п.н.е)

Архелај II (396п.н.е – 393п.н.е) петнаесетиот крал на Македонија од Династија Аргеади и вториот наследник на неговиот татко Архелај I. Тој…

Павзаниј (396п.н.е-393 п.н.е)

Павзаниј (396п.н.е-393 п.н.е) бил шеснаесетиот крал на Македонија од Династија Аргеади и вториот наследник на неговиот татко Архелај I, кој владеел…

Аминта III ( 393 п.н.е – 369 п.н.е )

Аминта III ( 393 п.н.е – 369 п.н.е ) бил седумнаесетиот крал на Македонија од Династија Аргеади и вториот наследник на…

Пердика II – (428 п.н.е – 413 п.н.е )

Пердика II – (428 п.н.е – 413 п.н.е ) е вториот син на Александар I Филхелен и дванаесетиот крал на Макеодонија…

Алкет II ( 454 п.н.е – 448 п.н.е )

Алкет II ( 454 п.н.е – 448 п.н.е ) бил идинаесети по ред крал на Македонија од Династија Аргеади. Бил…