Александар Турунџев (1872 – 1905)

Александар Турунџев (1872 – 30 август 1905) — македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската…

Питу Гули (1865-1903)

Роден е во 1865 година во Крушево, во нерамноправна, но херојска борба, на 13 август 1903 година, бранејќи го Крушево…

Даме Груев (1871 – 1906)

Дамјан Јованов Груев – Даме (с. Смилево, Битолско, 19. I 1871 – врв Петлец, кај с. Русиново Малешевско, 23. XII…

Ѓорѓи Јаковов Зографски (1871-1945)

Ја поминав 60-тата но сеуште работам и ќе работам додека можам, зашто во својата работа наоѓам егзистенција за живот и…

Христо Узунов ( 1878 – 1905 )

– Маките на татковината се повеќе од сите страданија на секоја наша мајка. И јас – без ни најмалку да…

Митре Панџаров – Влаот (1873 – 1907)

Митре Панџаров – Влаот (1873 – 1907) е македонски револуционер, член и војвода на Македонската Револуцонерна Организација. Познат е под името…

Софрониј Стојанов (1871 – 1903)

Софрониј Стојанов (8. X 1871 – 15. IV 1903) е македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење. Во 1892 година завршил…

Славејко Арсов (Славчо) (1895 – 1904)

Роден е на 17 август 1878 година во Штип. Се школувал во Штип, Скопје (1895) и Софија (1897/98). Во редовите…

Стефан Атанасов Ролев (1865 – 1969)

Стефан Атанасов Ролев (с. Врбени, Леринско, 15.VIII.1865 – Битола, 24.XII.1969) – македонски револуционерен деец, војвода на ВМРО и еден од од…

Донка Ушлинова (1885 – 1937)

Донка Ушлинова (Смилево,Битолско, 21.XII.85 – Варна, Бугарија 27.VI.1937) – македонски револуционер, член и војвода на Македонската револуционерна организација. Во август 1902…