Даме Груев (1871 – 1906)

Дамјан Јованов Груев – Даме (с. Смилево, Битолско, 19. I 1871 – врв Петлец, кај с. Русиново Малешевско, 23. XII…

Ѓорѓи Јаковов Зографски (1871-1945)

Ја поминав 60-тата но сеуште работам и ќе работам додека можам, зашто во својата работа наоѓам егзистенција за живот и…

Христо Узунов ( 1878 – 1905 )

– Маките на татковината се повеќе од сите страданија на секоја наша мајка. И јас – без ни најмалку да…

Митре Панџаров – Влаот (1873 – 1907)

Митре Панџаров – Влаот (1873 – 1907) е македонски револуционер, член и војвода на Македонската Револуцонерна Организација. Познат е под името…

Софрониј Стојанов (1871 – 1903)

Софрониј Стојанов (8. X 1871 – 15. IV 1903) е македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење. Во 1892 година завршил…

Славејко Арсов (Славчо) (1895 – 1904)

Роден е на 17 август 1878 година во Штип. Се школувал во Штип, Скопје (1895) и Софија (1897/98). Во редовите…

Стефан Атанасов Ролев (1865 – 1969)

Стефан Атанасов Ролев (с. Врбени, Леринско, 15.VIII.1865 – Битола, 24.XII.1969) – македонски револуционерен деец, војвода на ВМРО и еден од од…

Донка Ушлинова (1885 – 1937)

Донка Ушлинова (Смилево,Битолско, 21.XII.85 – Варна, Бугарија 27.VI.1937) – македонски револуционер, член и војвода на Македонската револуционерна организација. Во август 1902…

Смиле Војданов (1872 – 1958.)

Смиле Војданов (с. Лактиње, Охридско, , 1. II 1872 – Понтијак, САД, 4. III 1958.) – македонски револуционер, член и…

Васил Чакаларов (1874 – 1913)

Васил Чакаларов (с.Смредеш, Костурско, 1874 – Костурско, 20.VII.1913) – македонски револуционер, војвода, учесник во Илинденското востание. Тој е еден од…