Битка кај Пидна, 168 п.н.е.

Битката кај Пидна се одиграла во 168 п.н.е. помеѓу Македонците и Римјаните, на и околу полињата на модерниот град Катерини. Тоа…

Битката кај Херонеја

Битката кај Херонеја (338 п.н.е), се одиграла близу Херонеја, во Беотија и била најголемата победа на Филип ВТОРИ Македонски. Таму…

Непостоење на антички Хелени и Грци

ХЕЛЕНИТЕ се луѓе од античкиот период кои го обожавале Богот на Сонцетo, значи тоа било религија, како денес христијанството, НЕ…

Познати изреки на Александар III Македонски

1. ” ИМА TOЛKУ МНОГУ СВЕТОВИ, А НЕ СУМ ОСВОИЛ CEУШTE НИТУ ЕДЕН ” – ” There are so many…

Поделба на империјата

По неговата смрт неговата држава се распаѓа на три дела: династијата Птолемаидите ќе го превземе Египет, Антигонидите – Македонија ,…

ПОСЛЕДНИОТ ГОВОР НА АЛЕКСАНДАР

Александар Македонски се качил на еден подиум, и со сета одлучност да почне жестока реторичка расправија, им викнал на Македонците:…

Создавањето на знамето од Кутлеш

Македонското сонце со шеснаесет зраци за прв пат се појавува во времето на Филип II Македонски, кој успејал да ги…

Погребната кола и целата погребна церемонија на Александар Македонски

Од сите историски извори, античкиот историчар Диодор Сикулски дава најдетален опис на погребната кола и на целата погребна церемонија на…

Смртта на Александар Македоноски

На Антипатар ми било етикирано за лошо владеење во име на владетелот во отсуство и затоа на Антипатар му било наредено од…

Битката кај Хидасп

Битката кај реката Хидасп се одиграла 326 п.н.е помеѓу војската на Александар Македонски и војската на индискиот крал Пор (санскрит:…