Александар I Филхелен (498 п.н.е – 454 п.н.е) — седмиот македонски крал по ред од лозата Аргеади кој дошол на власт во 498 година п.н.е наследувајки го неговиот татко Аминта I.

Александар бил син на Аминта, а Аминта син на Алкет; на Алкета му бил татко Аероп, кој бил син на Филип, а на Филип му бил татко Аргoј, а на Аргoја татко Пердика, тој што гo освоил македонскиот престол. Такво е родословието на Александар, синот на Аминта.

Александар I на власт дошол во едно сложено и тешко време кога се одвивал настанот на векот односно судирот помеѓу хеленските градови и моќната Персија во историјата познати како Персиски војни. Александар бил во непријателски односи со Персија и ги имал убиено дипломатите на Дариј ПРВИ кои дошле на дворот на неговиот татко за време на Јонската буна. Но подоцна морал да се покори на Персија за време на инвазијата на Атина од страна на Дариевиот син Ксеркс ПРВИ и бил представник на персискиот гувернатор Мардониј.

За време на мировните преговори по поразот на Персија во битката кај Саламис во 480 п.н.е. И покрај неговата соработка со Персија, Александар често им давал воeна помош и совети на Атина и ги предупредил за плановите на Мардониј во битката кај Платаеа во 479 п.н.е.

Александар I е еден од најзначајните македонски кралеви бидејки во негово време Македонија се зацврстува како држава користејќи го грчко-персискиот судир и се издигнува како еден значаен фактор во регионот. Александар бил свесен за подемот и издигнувањето на неговата држава па затоа сакал Македонија да излезе на меѓународна сцена.

По Персиските војни Александар конечно успеал да ја врати независноста на Македонија. ПО ТОЈ ПОВОД ТОЈ ЃИ ОРГАНИЗИРА ОЛИМПИСКИТЕ СПОРТСКИ ИГРИ

Македонија во негово време се протегала на исток до реката Стримон на југ до планината Олимп. Целта на Александар била превземање на главната улога во меѓународните односи во Егејското море.

Оваа цел односно промоција на кралството тој сметал дека е можна само преку учество на Олмписките игри каде учествува и го добива прекарот Филхелен

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here