Состен ( 279-277 )

Состен ( 279-277 )  бил крал на Македонија и генерал од династијата Антипатриди. Владеел како крал од 279 п.н.е. – 277 п.н.е. За време на владеењето на Лизимах бил гувернер на Мала Азија.

Во 279 п.н.е. го убил неговиот братучед Антипатар II, кој тогаш бил крал на Македонија. Состен уживал огромна популарност бидејќи ги поразил келтите во многу крвава битка кај Делфи. Бил убиен само две години по крунисувањето.

Потоа на престолот дошол Антигон II Гонат.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *