Интересни и несокојневи слики од катастрофалиот земјотрес во Скопје.