Вести

Ревизија откри низа неправилности во работењето на ЕСМ

Published

on

Државниот ревизор со бројни забелешки за работењето на ЕСМ. Набавувал енергенси без потребни документи, недостасува попис на материјални и нематеријални средства, земјишта, залихи, фали систематизација на работни места, имотни листови за земјишта и градежни објекти. Имотен лист нема ниту Зградата на ЕСМ во ценатрот на Скопје.

Со преструктутирање од ЕЛЕМ во ЕСМ постои неусогласеност на главнината со запишаниот капитал во Централниот Регистар. Разликата е над 23 милиони евра, за која не биле доставени веродостојни и точни документи за причините зошто запишаната сметководствена вредност е зголемена. Ревизорот препорачува – Владата да преземе активности за усогласување на податоците прикажани во сметководствената евиденција на главнината.

Ревизорот утврдил дека во РЕК ОСЛОМЕЈ, при пописот биле прикажани залихи од 511 илјади килограми мазут, а во материјалната евиденција на крајот на годината била евидентирана количина од над 3 милиони килограми. Разликата од 2,5 милиони килограми, надминува вреднсот од над и милион евра.

Потрошени се и милионски суми за проекти кои никогаш не се реазлиарале, меѓу кои Бошков Мост и Луково Поле. Жичарата на Попова Шапка ЕЛЕМ ТУРС ја добил на користење без надомест.

Ревизорот утврдил дека за 10 години не е извршена модернизација на блоковите на РЕК Битола. Фирма од Германија била избрана, но откако целосно не си ја завршила рабоата, само за тужби, адвокати и контра тужби платени се над 20 милиони евра.

Advertisement


Ревизорот утврдил и дека компјутерската опрема е стара 20 години. И истата преставува висок разик за нормално функционирање. Дел од новиот софтер е набавен, но се уште не е ставен во функција.

Фото за вовед: YouTube видео: Категорија: БизнисНовинар: Наташа Мерсовска

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Популарни вести

Exit mobile version