Раѓањето на Александар и неговата Едукација

Александар III Македонски е роден на дваесетиот ден од месецот јули или според тогашниот календар на шестиот ден од месецот хекатом беом, што македонците го викале лоос.

Истиот тој ден во Ефес, лудак го запалил Артемидиниот храм. Не случајно историчарот Хегесиј рекол дека храмот морал да изгори затоа што Артемида не била таму бидејки бабувала на Александровото раѓање. Подоцна по наредба на Александар храмот повторно бил изграден и тоа толку убаво со што се вброил во едно од седумте светски чуда на античкиот свет.

Маговите, кои тој ден биле во Ефес, пророкувале нова несреќа на Азија, велејќи дека тој ден родил проклетство и голема несреќа. Нивното пророштво подоцна навистина се остварило со тоа што Александар станал нивен господар и покорил голем дел од Азија.
На Филип кој во тоа време ја освоил Потидеја, коринтска населба на полуостровот Халкидики, му пристигнале три вести. Првата вест била дека неговиот војсководач Парменион ги победил Илирите во крвава битка; Втората дека неговиот коњ победил на трката што се одржувала во Олимпија; А третата дека му се родил син, Александар. На Филип сите овие вести му причинувале задоволство и голема среќа, а со тоа што гаталците му пророкувале дека штом Александар се родил со три победи той ќе биде непобедлив, тој особено се радувал.

На едукацијата на Александар, Филип посветил големо внимание. Неговото образование, Филип им го доверил на цела плејада учени луѓе на чело со Леонид. Од него, Александар научил да биде штедлив, умерен и физички издржлив.

Од сериозните постапки на Александар и неговиот непопустлив карактер, Филип увидел дека кај сина си може повеќе да влијае со совети и молби отколку со наредби. Иако тој на Александар му овозможил да учи од најучените луѓе, филозофи во тоа време тој сепак ним никогаш целосно не им го отстапувал неговото образование.

Кога Александар наполнил тринаесет години, Филип од Грција му го довел Аристотел, најголем и најславен мислител и филозоф на стариот век. За подучувањето на Александар, Филип му дал на Аристотел голема награда и повторно го изградил Стагира, градот од каде што потекнувал Аристотел, којшто самиот го разурнал.

Цели три години, од тринаесетата до шестнаесетата години, Александар бил образован од прочуениот грчки филозоф. Аристотел го учел Александар: етика, политика, медицина и литература.

Александар по природа го сакал читањето, а Хомеровите книги: “Илијада” и “Одисеја”, му биле омилени книги. Тој “Илијада” ја опишувал како патоказ на воената храброст. Откако увидел дека многу ја сака, Аристотел дури и му го дал своето издание на таа книга. Легендата вели дека Александар секогаш спиел со таа копија од книгата, која се наоѓала веднаш до камата, под неговата перница.

Уште на самиот почеток Александар многу го засакал својот учител, Аристотел па дури и велел дека на Филип му го должи животот, но дека Аристотел е заслужен за неговиот поубав живот. Како и да е подоцна Александар го надминал егоцентристичкиот став на грчкиот филозоф дека сите негрци треба да бидат третирани како робови и го напуѓтил неговото учење. По ова Александар се оддалечил од својот учител и заедно со татка си почнал да ја учи техниката на војување. Той уште тогаш ги покажал своите желби за војување и освојување и честопати велел дека ако татко му продолжи со воените походи за него нема да остане да освои ниту едно значајно место.

Всушност Александар имал само двајца вистински учители. Едниот бил Аристотел, а другиот неговиот татко Филип.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *