Работа во странство со Македонски пасош

Се бараат :
– Петмина Армирачи : 
1.Обезбедено сместување
2. Обезбеден превоз до работа
3.Обезбедена работна виза 
4.Осигурани во Хрватски завот за вработување 
5.Работно време од 8-10 часа
6.Да знае да чита самостојно електрични шеми 
7.Сатнина од 6-7 еур

– Петмина Помошници армирачи : 
1.Обезбедено сместување
2. Обезбеден превоз до работа
3.Обезбедена работна виза 
4.Осигурани во Хрватски завот за вработување 
5.Работно време од 8-10 часа
6.Да знае да чита самостојно електрични шеми 
7.Сатнина од 4-5 еур

-Тројца Лимари:
1.Обезбедено сместување
2. Обезбеден превоз до работа
3.Обезбедена работна виза 
4.Осигурани во Хрватски завот за вработување 
5.Работно време од 8-10 часа
6.Сатнина од 6-8 еур

-Двајца Гипсар:
1.Обезбедено сместување
2. Обезбеден превоз до работа
3.Обезбедена работна виза 
4.Осигурани во Хрватски завот за вработување 
5.Работно време од 8-10 часа
6.Сатнина од 6-8 еур

-Тројца Фасадер:
1.Обезбедено сместување
2. Обезбеден превоз до работа
3.Обезбедена работна виза 
4.Осигурани во Хрватски завот за вработување 
5.Работно време од 8-10 часа
6.Сатнина од 6-8 еур

Работните задачи ќе се обавуваат во Риека како и сместувањето.Сместувањето е во соби со два кревети.

Тргање од 15 до 20.09.2019 год
Информација на : Facebook

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *