МАКЕДОНСКИ КРАЛЕВИ

Пердика I ( 700 п.н.е. до 678 п.н.е )

Published

on

Пердика I — крал на Македонија кој владеел од 700 п.н.е. до 678 п.н.е.. Пердика е познат како прв крал кој ги обединил поголемиот дел од македонските племиња.

Според легендата раскажана од Херодот, Пердика заедно со своите браќа Аероп и Гаван, работеле кај некој крал од Горна Македонија. Секој ден за ручек жената на кралот месела леб. Лебот кој бил наменет за Пердика секогаш бил најголем.

Кралот мислел дека Пердика има нешто со неговата жена. Кога требало да им плати за тоа што го сработиле тој ги повикал во својата одаја. Во неа имало само еден прозорец низ кој влегувала сончевата светлина. Кралот им дал една торба и им рекол да соберат од светлината колку што сакаат.

„ Еве, ви ја давам платата што вие ја заслужувате “. Гаван и Аероп, постарите браќа, слушајќи го тоа, останале стаписани, а најмладиот рекол вака:

Тогаш Пердика го извадил својот меч и со мечот направил еден круг на земјата каде што паѓал зракот. Од таа земја ставил во торбата и му кажал на кралот дека тој ќе направи свое кралство големо колку сонцето.

„ Го примаме, владетелу, тоа што ни го даваш “. Притоа со ножот, што случајно го имал кај себе, го заокружил тоа место на куќниот под каде што паѓале зраците. Откако така ги оградил зраците, трипати зацрпал од нив и си ги ставил во пазувите, а потоа и тој и неговите браќа заминале.

Advertisement


Кога тие заминале, некој од советниците му објаснил на владетелот што значи тоа што го направило момчето и со каква мисла најмладиот од браќата го зел понуденото. Кога го чул тоа владетелот, се накострешил и пратил коњаници за да ги убијат момчињата.

На тоа место има една река на која потомците на тие мажи од Apr и принесуваат жртви како на свој спасител. Тогаш реката, откако ја преминале Пердика заедно со своите браќа Аероп и Гаван толку надошла што коњаниците не можеле да ја преминат.

Така Пердика направил свое кралство, го поразил кралот кај кого работел и откако го зазеле тоа место, браќата преземале напади на другите Македонски племиња од каде што дошло до обидинување на племиња.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Популарни вести

Exit mobile version