Ослободителите на Скопје,сликани пред денешното ОУ Кочо Рацин на Водно. Оградата автентично постои и денес !