Ова е најважната работа за секој маж со која секоја жена ќе биде задоволна

Предиграта е многу важен дел од сексуалниот однос затоа што носи загарантирано достигнување на врвот, но има нешто друго кое исто така е важно. Како што мажите сакаат да постигнуваат оргазам во сексот истото тоа важи и за жените. Многу е важно секој маж да знае и да може да го контролира или пак да го одложува постигнувањето на оргазам доколку на неговата партнерка ѝ е потребно повеќе време да го доживее врвот.

Можноста и волјата на мажот да се воздржи од оргазам ја покажува неговата несебичност и желба да ја задоволи својата партнерка. Некои мажи многу брзо доживуваат оргазам, потоа ќе се свртат на другата страна, задоволни и безгрижни додека нивната партнерка останува незадоволена. Техниката на одложување на оргазам е многу едноставна. Кога мажот ќе почувствува дека е блиску да го достигне тоа треба да застане на кратко и потоа да продолжи.

Сексот би требало да биде задоволство за двајцата партнери и затоа е многу важно и двете страни да бидат задоволени. За што поефективно да се достигне оргазам никогаш немојте да ја прескокнувате предиграта која е многу важен дел од сексуалниот чин, подеднакво важна и за мажите и за жените.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *