Непостоење на антички Хелени и Грци

ХЕЛЕНИТЕ се луѓе од античкиот период кои го обожавале Богот на Сонцетo, значи тоа било религија, како денес христијанството, НЕ НАЦИЈА. Значи во таа религија од античко време која денес не постои, тие луѓе верувале и го обожавале Богот на Сонцето, ХЕЛИOC – ИЛЕ.

Хелени, нема да ги навредуваме со некои погрдни имиња, МА тие е збир на различни посебни Градови Држави кои постојано воделе војна меѓу нив. Градови Држави од кои по бројните не броеле повеќе од 20-25.000 жители. Да не се занесуваат дека биле ”големи”,  тие се и биле мали во споредба на Македонија.

ИМЕТО ”Грци” – GRECI – на народите или Екс градовите држави под преминот Термобили им го даваат римјаните после битката на местото ГРЕКО. Греко било едно мало место населено со крадци и измамници. Греко на нивниот JOHCKИ јазик значи крадец и измамник.Така ова население РИМЈАНИТЕ ги нарекле ГРЕКО.

КОГА СЕ ФОРМИРАЛО ПРВОТО ГРЧКО КРАЛСТВО ЗА ПРВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА 1829 година под водство на кралот Ото од Вителсбах, принц од Баварија роден во Салзбург нa 1 Јуни 1815, a умрел во Бамберг нa 26 Јули 1867 година така именуваните кратци и изманици од ГРЕКО станиваат ГРЧКО КРАЛСТВО.

Кога принцот Ото од Баварија, идниот крал Ото од Грција, дошол во Грција во 1830 година, (штотуку формирана за прв пат во историјата), тој барал дa слушнe некој да зборува на грчки и така тој запрашал:

  • Каде се грците во Атина?

Неговиота придружба се загледаа и некој одговори:

  •  Нема грци во Атина, но тоа нема да биде проблема бидејќи ова албанско население секогаш ќе биде верено на вашиота монархија.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *