Најголем дел од младите невработени струмичани претпочитаат сопствен бизнис наместо државна работа

Најголем дел од младите невработени струмичани најмногу претпочитаат да започнат сопствен бизнис, а најмалку се заинтересирани за вработување во државна администрација. Овие резултати ги покажалао истражувањето на здружението ,, центар на заедницата на општина Струмица,, направено во рамки на проектот ,, Младите клуч за иднината на бизнис секторот,,. Според истражувањето спроведено помеѓу 100 млади невработени лица и 50 претставници на бизнис секторот над 50% од младите одговориле дека најмногу сакаат сопствен бизнис, а нешто помаку од 9% одговориле дека своето вработување го гледаат во јавна администрација.

,, Повеќе од половината, односно над 50% од испитаниците, од младите невработени лица кои беа испрашани сметаат дека отворањето на сопствен бизнис е најдобрата опција за младите невработени лица. Исто така околу 20% сметаат дека најдобро решение е да се вработат во друго претпријатие или во некоја друга организација, а изненадувачки беше податокот што само 9% од испитаниците сметаат дека најповолна средина за работа е државната администрација.,, вели Горан Сачевски – Центар на заедницата на Општина Струмица

И покрај желбата за сопствен бизнис голем процент од анкетираните млади луѓе одговориле дека се плашат да направат таков чекор.

,, Околу 80% од нив одговорија дека се плашат да отворат сопствен бизнис, а пред се причината ја гледаат во тоа што немаат доволно финансиски средства, имаат страв од справување со ризици, односно немаат вештини да се справуваат со ризиците.,, вели Сачевски

Работодавачите кои биле опфатени со истото истражување сметаат дека формално образовниот систем не ги подготвува младите за вклучување на пазарот на трудот. Недостигот на работно искуство за нив е главната бариера за вработување на млади работници. Висок процент, дури 90% прифаќаат во нивните компании да се врши платена практична настава. Токму затоа како главна препорака која произлегува од целиот проект кој се реализира преку ReLOaD програмата финансирана од ЕУ е поттикнување на моделот на практикантство и волонтерство, зајакнување на концептот на практична настава во образованието, промени во формалниот образовен систем.

Во струмичкиот регион се евидентирани вкупно 11.176 невработени лица.Од нив околу 1.100 се на возраст до 29 години.

Фото за вовед: YouTube видео: Категорија: МакедонијаНовинар: Зоран Ѓоргиев

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *