Македонка сликана во Скопје – 1940 година – прекрасна носија и позадина од Скопје