Зголемени се водостоите на Вардар, Пчиња и на Црна Река. Како што соопшти УХМР, денешните мерења покажуваат значително поголемо ниво од просечното за месец август на Вардар кај Јегуновце, кај Скопје, Велес и кај Демир Капија, Нивото на Пчиња е двојно поголемо од просекот кај Катлановска Бања и Пелинце. Со двојно повисок водостој е и Црна Река кај Новаци. Под просечната вредност е нивото на реката Струмица кај Ново Село. Лепенец кај Скопје и Крива Река кај Крива Паланка се блиску до просекот за месец август. Измерените нивоа на Охридско, Преспанско и на Дојранско Езеро се во рамки на просечните вредности.