Connect with us

НА ДЕНЕШЕН ДЕН

ВЛАДИКАТА ПЕТАР: Ма­ке­дон­ци­те се не­ги­ра­ни, нарекувани Бу­га­ри по род, но бугаризација нема до­де­ка има пос­ле­ден Ма­ке­до­нец по род, ве­ра и кул­ту­ра

Published

on

По об­ја­ву­ва­ње­то на фран­цу­ски­от мо­ди­фи­ци­ран пред­лог, МПЦ-ОА повеќе пати по­ви­ка на обе­ди­ну­ва­ње око­лу на­ци­о­нал­ни­те ин­те­ре­си и нив­на за­шти­та. Свое видување за актуелните состојби даде и ми­тро­по­ли­тот прес­пан­ско-пе­ла­го­ни­ски г. Пе­тар. Спо­ред г. Пе­тар, Ма­ке­дон­ци­те се не­ги­ра­ни де­ка по­сто­јат, де­ка се по род Бу­га­ри, но тоа не­ма да се слу­чи ба­рем до­де­ка има пос­ле­ден Ма­ке­до­нец што се чув­ству­ва Ма­ке­до­нец по род, ве­ра, кул­ту­ра и по сѐ што по­стои. Ми­тро­по­ли­тот прес­пан­ско-пе­ла­го­ни­ски по­со­чу­ва де­ка не тре­ба да се сра­ми­ме да му ка­же­ме на це­ли­от свет де­ка ако се збо­ру­ва за кул­ту­ра­та, ту­ка не­ка ја ба­ра­ат во Ма­ке­до­ни­ја. -Ако се збо­ру­ва за исто­ри­ја­та, ту­ка е и нај­ра­на­та исто­ри­ја. Ако се збо­ру­ва за Цр­ква­та на Бал­ка­нот и Евро­па, пр­во во Ма­ке­до­ни­ја се слу­чи­ло еван­ге­ли­е­то да би­де про­по­ве­да­но во Фи­ли­пи од апо­сто­лот Па­вел, истакна ми­тро­по­ли­тот Пе­тар. – За­тоа ние не­ма­ме од што да се сра­ми­ме и од што да се пла­ши­ме, ту­ку тре­ба до­сто­инс­тве­но, искре­но и чес­но да по­твр­ди­ме де­ка не сме на­род без ко­рен, не сме Цр­ква од вче­ра, ту­ку по­сто­и­ме од мно­гу одам­на и на­ши­те ко­ре­ња се дла­бо­ки и ста­ри. Па за­тоа да не доз­во­ли­ме, се­га ба­рем во ова вре­ме ко­га сме авто­ке­фал­на цр­ква, не­кој да нѐ обез­ли­чу­ва. Се на­де­вам де­ка се­то она што де­не­ска се слу­чу­ва, тоа тре­ба да би­де на нај­ци­ви­ли­зи­ран и нај­де­мо­крат­ски на­чин, да да­де­ме от­пор на на­ше­то обез­ли­чу­ва­ње и на на­ше­то не­ги­ра­ње, ка­ко на­род и на­ци­ја, кажа ми­тро­по­ли­тот прес­пан­ско-пе­ла­го­ни­ски г. Пе­тар.

Continue Reading
Advertisement Радио KISS FM – Македонска Радио Мрежа

Вести38 mins ago

Пандов: Патриотскиот институт на роденденот на Гоце Делчев ќе оддаде целодневна херојска стража на неговиот гроб

Вести40 mins ago

Мицкоски: Уставни измени во овој парламентарен состав нема да има, ја предупредувавме владата да не прифаќа се

Вести1 day ago

Еве што пишувало на саркофагот на Делчев

Вести1 day ago

Како еден Македонец од Пиринска Македонија со солзи во очите ја пресретна бугарската делегација на гробот на Делчев! 

Вести1 day ago

Народот се организира на социјалните мрежи

Вести1 day ago

Џамбаски нема да се доближи до гробот на Делчев – доаѓаат и Македонците од Србија!

Занимливости6 days ago

Бугарскиот писател Стефан Цанев во гостувањето на бугарската национална ТВ

Вести6 days ago

Адвокатот што доби пријава за Сонцето од Кутлеш: Аирлија нека е, ние Македонците не се плашиме на нашите душмани

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА6 days ago

СУДЕНИ ЗА ВМРО

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА6 days ago

Францускиот сликар Беноист, како војник од 1914 до 1918-та, насликал серија мотиви од Тиквеш до Солун

Вести6 days ago

Адвокатот што доби пријава за Сонцето од Кутлеш: Аирлија нека е, ние Македонците не се плашиме на нашите душмани

Вести1 week ago

ГРУЕВСКИ ЗА ЕДНА ИСТОРИСКА ДИЛЕМА: Кој бил во право, Делчев или Груев?

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА6 days ago

Францускиот сликар Беноист, како војник од 1914 до 1918-та, насликал серија мотиви од Тиквеш до Солун

Вести2 weeks ago

ТВ Алфа бара да го емитува „Црвениот поет“, кој се чува во фиока за да не се расипеле односите со Бугарија

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА6 days ago

СУДЕНИ ЗА ВМРО

Вести1 day ago

Еве што пишувало на саркофагот на Делчев

Вести2 weeks ago

ДА БИДЕМЕ ХУМАНИ – да му помогнеме на Игор Станишев Егеец од Ѓорче Петров, потребни се средства за лекување во Ниш!

Вести1 week ago

Стојаноски: Директно од терен – доказ за лагите на власта.

Занимливости6 days ago

Бугарскиот писател Стефан Цанев во гостувањето на бугарската национална ТВ

Вести3 weeks ago

БОЖИКНА ПОРАКА ОД МПЦ-ОА: Да ги сакаме и почитуваме Татковината, историјата, јазикот и сета оставнина од нашите предци

Историја

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА6 days ago

СУДЕНИ ЗА ВМРО

Безскрупулозните и најсвирепи убиства се направени меѓу 15 и 16 јануари 1945 г. во месноста Лечиште кај Велес на 53...

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА6 days ago

Францускиот сликар Беноист, како војник од 1914 до 1918-та, насликал серија мотиви од Тиквеш до Солун

Францускиот сликар Амабл Беноист (Amable BENOIST) се родил во Париз на 24 фебруари 1886 година. Татко му, Еуген Гарди (Eugène...

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА2 weeks ago

Заедничка литургија во Лесновскиот манастир

Денес во Лесновскиот манастир Поглаварот на Македонската Православна Црква-Охрдиска Ахиепископија, Неговото Блаженство г. г. Стефан Архиепископ Охридски и Македонски и...

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА3 weeks ago

МАКЕДОНЦИ ВО АРГЕНТИНА: Евтим и Илинка Петко од Шула дошле во Буенос Аирес во 1917 каде живее нивната 81-годишна ќерка Ирма

Има илјадници приказни за Македонци кои бегајќи од сите делови од Македонија, кои биле под окупација, оделе и во најдалечните...

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Ристо Крле (1900 – 975)

Ристо Крле (3. IX. 1900 – Скопје, 29. X. 1975) е македонски драмски автор, еден од основоположниците на македонската драмска...

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА1 month ago

Во Егејска Македонија има Македонци во 500 села

За националните прашања во Грција решава „длабоката држава“ вели Павле Воскопулос Филипов од Виножито, партијата на Македонците во Грција. Тој...

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Aцо Шопов (1923 – 1982)

Aцо Шопов (20. XII. 1923 – 20. IV. 1982) е македонски поет и преведувач, есеист и борец на НОВМ во...

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА1 month ago

НАУЧНА АКАДЕМИЈА ВО ПРИЛЕП: Ѓеорѓија Кастриот – Искендер, крал на Епир и Македонија, втор Александар Македонски

Во Прилеп денеска се одржа научна академија посветена на Ѓеорѓија Кастриот – Искендер.

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Коле Неделковски

Глас од Македонија О, трајте, трајте, тирани ниедни!Доста се тија лаги и злоба –пакостен глас од устите гаднинад мојот народ...

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Христо Татарчев  (1869 – 1952) 

Роден е на 16 декември 1869 год. во Ресен. Учи во Ресен, Брацигово и Пловдив. Студирал медицина во Цирих и...