Браната Вача – Бугарија

Прекрасна фотографија од Браната Вача – која се наога во јужна Бугарија , регионот на Родопите покрај реката Вача, на границата помеѓу Пловдив, Смојлан и Пазарџик и е дел од каскадата Доспед – Вача.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *