Антипатар II

Антипатар II бил син на Касандар. Владеел како крал на Македонија од 297 п.н.е. со 294 п.н.е. заедно со неговиот брат Александар V. Подоцна тој го истерал брата си од престолот. Александар се обратил кон Деметриј Полиоркет за помош, и деметриј го соборил Антипатар, но и го убил Александар. Самиот Антипатар преживеал, и во 279 п.н.е. повторно станал крал по смртта на Птоломеј Керавн. Владеел само неколку месеци пред да биде убиен од неговиот братучед Состен. Починал во 279 г.п.н.е.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *